Polishtranslated toCanadian English  In connection with Hitler—a contemplation

This is a poem that Błażej Krukowski and I have co-translated from Katarzyna Świdurska's collection Blichtr. I reproduce Świdurska's poem below.

Pathetic dance macabre
They danced on precipice
Where god’s prayer
Only an empty echo was

Danced to Satan’s beat
Believing in "Arbeit macht frei"
Measured hours with cyclones
And the walls went lame

When the little god died
From his poison
They did not know where lies
The boundary, where evil ends
And where it begins

When the planks
The wretched conductor scratched
They saw that he was a very bad
Father

Since then there rests the stamp of hate
Upon the name
adolf


W związku z hitlerem kontemplacja

Żałosny dance macabre
Tańczyli na przepaści
Gdzie boska modlitwa
Tylko pustym echem była

Tańczyli w rytm szatana
W „arbeit macht frei” wierząc
Odmierzali godziny cyklonem
I ściany stały się kalekami

Kiedy bożek zginął
Od swej trucizny
Nie wiedzieli, gdzie istnieje
Granica, gdzie się zło kończy

A gdzie zaczyna
Kiedy skrobał deski
Dyrygent żałosny
Zrozumieli, że był bardzo złym
Ojcem

Odtąd widnieje pieczęć nienawiści
Nad imieniem
adolf